Teatertalenter Sønderjylland - Schleswig (TSS)

Periode: 1 nov. 2017 - 1 jul. 2019

Hvor skal unge i Sønderjylland og grænseområdet søge hen, hvis de har lyst til at fordybe sig i teater og vil prøve kræfter med håndværket? Det er dette behov vi på Teatret Møllen ønsker at imødekomme og tage seriøst ved at etablere et 2 årigt sammenhængende forløb for talentfulde, teaterinteresserede unge i regionen mellem 16 og 21 år. Efterfølgende er det ambitionen at projektet kan eksistere som en permanent udvidelse af Møllens kunstneriske udbud og lokale engagement.

Det er vigtigt for os at give de unge så bred indsigt i teaterlivet som muligt, og vi ønsker at give de unge mulighed for at udvikle deres evner til at indgå i nyskabende og kreative sammenhænge lokalt og på landsplan, samt styrke de unges sociale færdigheder og skabe grobund for personlig udvikling og vækst.

Projektet består af workshop-orienterede forløb, der som udgangspunkt finder sted i Møllens lokaler i den gamle slotsvandmølle i Haderslev. Forløbet kan bl.a. indeholde undervisning i discipliner som: skuespilteknik, ensemble-træning, improvisationer, karakterarbejde, tekstarbejde, dans, film og TV teknik, casting, teaterhistorie, sang, stemmetræning og meget, meget mere. Undervisning varetages af Teatret Møllens medarbejdere i samarbejde med andre aktivt udøvende kunstnere. Derudover vil forløbene blive suppleret af ekskursioner hvor de unge bl.a. se forestillinger på forskellige teatre, møde professionelle skuespillere, sangere, sceneinstruktører, dramatikere, scenografer, teaterledere, pr-medarbejdere og øvrigt scenepersonale.

TSS er Haderslev Kommunes fyrtårnsprojekt indenfor rammerne af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.TSS støttes af KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dette projekt finansieres med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Info om auditions

Auditions til ”Teatertalenter Sønderjylland-Schleswig” (TSS) finder sted d. 9. december i Flensborg og d. 10. december i Aabenraa. Begge dage fra kl. 11.00. Sted og forberedelse til auditions bliver oplyst til ansøgeren, når Teatret Møllen har modtaget ansøgningen.

Hvor mange der bliver optaget afhænger af kvalificerede ansøgere. Aspiranter kommer i første omgang i betragtning ved at skrive en kort motiveret ansøgning til Teatret Møllen. På baggrund af auditions udvælges det endenlige TSS hold. 

Hvis du gerne vil til audition skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema senest d. 6. december 2017. Find ansøgningsskemaet her. Du vil blive bedt om at uploade en kort motiveret ansøgning.

Talentholdet forløber i perioden: 1 nov. 2017 - 1 jul. 2019. Der er mødepligt til alle forløb og et deltagergebyr på 3000 kr (1000 kr. for første år, 2000 kr for andet år. Dette dækker studietur, rejseudgifter, overnatninger, forplejning etc.). Datoer for forløb ligger klar til orientering for ansøgere til audition.

Kulturfokus.dk