Personale

Teatret møllen 2023/24

BAG SCENEN

En masse mennesker er med til at sætte deres præg på Teatret Møllens forestillinger og sørger for, at de bliver til virkelighed – lige fra idéen opstår, og til at vi kan åbne dørene for publikum. Det gælder blandt andet teatrets ledelse og administration, produktion og teknik, de kunstneriske kræfter bag, heriblandt instruktører og scenografer, turneafviklere samt forhuspersonale.

Nikolaj Mineka

TEATERCHEF

Diana Brüsch

FORRETNINGSFØRER

Martin Lindberg Eriksen

PRODUCENT

Steffen Lomholt Pedersen

PR OG KOMMUNIKATION

Bjørn August Ibsen

SCENEMESTER

Søren Hasselgaard Skaanning

TEKNIK OG FOTO

Esben Stehouwer

PRODUKTION OG TURNETEKNIK

Brian Wind-Hansen

DRAMATIKER

Rasmus Ask

INSTRUKTØR

Ole Sørensen

INSTRUKTØR OG SKUESPILLER

Gitte Villadsen

DRAMATURG

Elsebeth Hede Jensen

KOSTUMIER

Laura Rasmussen

SCENOGRAF

Johannes Smed

LYDDESIGNER

Pernille Knudsen

FORHUSANSVARLIG

Gitte Kath

PLAKATKUNSTNER

SKUESPILLERE

Intet teater uden skuespillere. Møllens publikum vil formentligt genkende flere ansigter her fra tidligere forestillinger, men der kommer også jævnligt nye kræfter til, som vi håber vil blive taget godt imod. Fælles for dem alle er, at de brænder for scenekunsten og for at fortælle medrivende og engagerende historier. Lejlighedsvist medvirker også musikere og andre performere i Møllens forestillinger.

Connie Tronbjerg

SKUESPILLER

Klaus Andersen

SKUESPILLER

Thomas C. Rønne

SKUESPILLER

Durita Dahl Andreassen

SKUESPILLER

Emma Silja Sångren

SKUESPILLER

Mette Gregersen

SKUESPILLER

Kurt Bremerstent

SKUESPILLER

Lisbeth Knopper

SKUESPILLER

Bodil Alling

SKUESPILLER

Peter Seligmann

SKUESPILLER

Thea Kastberg

SKUESPILLER

Linnea Fabricius

SKUESPILLER

Anne Blomsgaard

SKUESPILLER

MØLLENS BESTYRELSE

Bestyrelsen er – ikke overraskende – den øverste ledelse for Teatret Møllen. Bestyrelsen ansætter teatrets leder og har ansvaret for, at teatret efterlever sine økonomiske og politiske forpligtelser. Medlemmerne vælges for en periode på fire år ad gangen.

SIMON FABER

Formand
Fhv. overborgmester i Flensborg

ANETTE PETERSEN

Næstformand
Udpeget af skoleledere i Haderslev Kommune

MADS SANDEMANN

Adm. direktør Erhvervshus Sydjylland

CONNIE TRONBJERG

Medarbejderrepræsentant
Skuespiller

HENRIK RØNNOW

Udpeget af Haderslev Kommune
Medlem af Haderslev Kommunalbestyrelse

KRISTIAN RØRBÆK THRANE

Kommunikationsansvarlig hos
The Ocean Race Stopover Aarhus

Følg med i livet på møllen