Virksomheder & Foreninger

Kurser & undervisning
Workshops og kurser med teatrets værktøjer


Teatrets værktøjer kan bruges i mange andre sammenhænge end blot på scenen, og det er netop, hvad vi gør på Teatret Møllen. Gennem de sidste 30 år har vi brugt vores faglighed i workshops og kurser. Med nysgerrighed og entusiasme udvikler vi kortere eller længere forløb i samarbejde med virksomheder, privatpersoner og foreninger.

Ofte er omdrejningspunktet det såkaldte forumteater, hvor konfliktfyldte situationer fra arbejdspladsen iscenesættes af teatrets skuespillere og på den måde danner basis for en efterfølgende diskussion blandt medarbejderne.


Hvad kan vi tilbyde jer?


Vores tilgang til opgaverne er altid med udgangspunkt i samarbejdspartnernes virkelighed og konkrete historier. Efter en grundig research skræddersyer vi et forløb, der passer til jer. Det kan eksempelvis handle om at få præsenteret sine udfordringer i levende billeder med følelser og stemninger, hvilket kan være med til at få nuancerne frem og tydeliggøre forskellighederne i den enkeltes opfattelse af situationen.

Målet er at give de deltagende en række værktøjer, der kan skabe en større forståelse for hinandens syn og holdninger. Vi arbejder kreativt med problemstillinger, der udfordrer begge hjernehalvdele, og som kan være med til at skabe flere og nye idéer, som I fremadrettet kan bruge internt i jeres organisation – og så er det sjovt.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i et skræddersyet forløb til din virksomhed, forening eller organisation, eller vil du blot vide mere, kan du skrive en e-mail til post@teatretmoellen.dk eller ringe til os på telefon 74 52 66 79.

Tidligere samarbejder

ESBJERG KOMMUNE

Vi var en del af Esbjerg Kommunes strategiske ledermøde omkring frisættende ledelse. Kurset var for ledere og mellemledere af undervisnings- og kulturinstitutioner. Her drøftede vi de deltagendes oplevelser af hændelser, hvor den frisættende ledelse ikke var til stede. I de tilfælde hvor man ikke er lykkedes med frisættende ledelse, iscenesatte vi problematikkerne: Deltagerne kommenterede og forandrede situationerne, og de blev spillet på ny, indtil salen og scenen var enige om at have nuanceret situationen tilstrækkeligt.

"Forumteatret hjalp os med at blive klogere på, hvor frisættende ledelse virker - og hvor det ikke virker. Forumteatret viste os en "virkelig situation", som man ikke kan læse eller tale sig til."

TIDLIG KULTURSTART

Teatret Møllen var en del af projektet “Tidlig Kulturstart” i Syd- og Sønderjylland. Som medaktør afholdt vi en række workshops for de deltagende pædagoger, og vi fungerede som tovholdere på iscenesættelsen af H. C. Andersens FYRTØJET, der blev spillet af de ældste børn samt deres pædagoger. Ud fra overskriften ”børnene som vejvisere” ville vi undersøge, hvor meget børnene kunne inspirere og lære personalet at indtænke kreativitet i hverdagen.
TEMADAG FOR AABENRAA PSYK

Vi arrangerede og faciliterede en dag for ledere og mellemledere for distrikts- og hospitalets psykiatriafdelinger. Under overskriften “Hvad er den største udfordring ved at skabe organisatorisk værdi med jeres fælles ledelse“ indhentede vi historier fra personalet, skrev tekster og oplæg til diverse kreative opgaver og iscenesatte rollespil.

"Det var en befriende måde at være sammen på. Det gav os en øget fællesskabsfølelse og noget at arbejde videre med i de gruppesammenhænge, vi arbejder på tværs i til hverdag. Kurset gav os et større kendskab til hinanden via de kreative opgaver. Det føltes godt at bruge den anden "hjernehalvdel" end den, vi bruger til hverdag, hvor alt måles og vejes."

Forestillinger

Du kan købe billetter til teatrets forestillinger og arrangementer her på hjemmesiden.

Møllens Venner er teatrets støtteforening. Foreningens medlemmer støtter teatret med 100 kroner årligt, og som tak kvitterer Møllen med en række særlige fordele.

Følg med i livet på møllen